تصادف فرهنگی
امضای مهدی فرجی

تصادف فرهنگی

دختری ظاهراً ثروتمند سوار بر ماشینی گرانقیمت تصادف می‌کند و کشته می‌شود.

این‌بار نه اسپک زده در زمین ما، نه گل زده، نه ماهواره فرستاده به هوا نه کاری به کسی داشته است، اتفاقاً هموطن ما هم بوده است...

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۱۶ مورد