سوز دل
امضای مهدی فرجی

سوز دل

«سوز دلی دارم که می گیرد قرارت را»

از کتاب «منم که می‌گذری» / انتشارات فصل پنجم

برف غم
امضای مهدی فرجی

برف غم

«می‌بينی‌ام وقتی به مويم برف غم باشد»

از کتاب «چمدان معطل» / انتشارات فصل پنجم

قمارباز
امضای مهدی فرجی

قمارباز

«در ایـن نـبرد فـقط بی‌بی دلـت کـافیست
بـرای کـشـتن پـنـجاه‌ویـک ورق بــا هــم»

از کتاب «میخانۀ بی‌خواب» / انتشارات فصل پنجم

سلامی برای آغاز
امضای مهدی فرجی

سلامی برای آغاز

شاید به جا بود برای آغاز با شعری شروع می‌کردم.

اما قرار من و شما بیشتر از اینکه حسی باشد پیوندیست روحی!...

افسانه
امضای مهدی فرجی

افسانه

آورد سرنوشت‌، به اين داستان تو را 
آنروز خيره بود زمين و زمان تو را 
گفتند اتفاق مي‌افتي ولي هنوز 
نشنيده بودم از دهن اين و آن تو را