«شعر» برای کسی فرش قرمز پهن نکرده است
امضای مهدی فرجی

«شعر» برای کسی فرش قرمز پهن نکرده است

شعر نیاز داشت تا با دیدی دیگر مورد واکاوی هویتی قرار گیرد، چه، اگر قرار بر آموزش و استمرار و تمرین بود، باید ذات شعر با موازین جدید مورد وابینی و ادراک قرار می‌گرفت.

این نوشتار که به‌طور خلاصه در  مجله ادبی وزن دنیا منتشر شد

تو منی
امضای مهدی فرجی

تو منی

«همیشه در دل همدیگریم و دور از هم»

 

از کتاب «آن‌روزها گفتم»/ نشر نیماژ

حرف دل
امضای مهدی فرجی

حرف دل

«هر قدر هم ساکت نشستن مشکلت باشد»

از کتاب «روسری باد را تکان می‌داد» /  انتشارات فصل پنجم

دام گناه
امضای مهدی فرجی

دام گناه

«دامی‌ست که باید بکشاند به گناهم»

از کتاب «چمدان معطل» / انتشارات فصل پنجم

سوی منی
امضای مهدی فرجی

سوی منی

«هر طرف رو کن و تردید مکن سوی منی»

از کتاب «میخانۀ بی‌خواب» / انتشارات فصل پنجم