دام گناه
امضای مهدی فرجی

دام گناه

«دامی‌ست که باید بکشاند به گناهم»

از کتاب «چمدان معطل» / انتشارات فصل پنجم

تشنۀ پرهیز
امضای مهدی فرجی

تشنۀ پرهیز

«زنی که تشنه‌ی پرهیز یوسفی‌ست تنش»

 

 از کتاب چمدان معطل/ انتشارات فصل پنجم

عکس: سهراب پرواز

تو منی
امضای مهدی فرجی

تو منی

«همیشه در دل همدیگریم و دور از هم»

 

از کتاب «آن‌روزها گفتم»/ نشر نیماژ

سوز دل
امضای مهدی فرجی

سوز دل

«سوز دلی دارم که می گیرد قرارت را»

از کتاب «منم که می‌گذری» / انتشارات فصل پنجم