مهدی فرجی

مهدی فرجی

نویسنده، شاعر و معلم ادبیات

گرهِ عشق
امضای مهدی فرجی

گرهِ عشق

«می‌توانی بروی قصه و رویا بشوی»

از کتاب میخانۀ بی‌خواب/ انتشارات فصل پنجم

تو منی
امضای مهدی فرجی

تو منی

«همیشه در دل همدیگریم و دور از هم»

 

از کتاب «آن‌روزها گفتم»/ نشر نیماژ

سوی منی
امضای مهدی فرجی

سوی منی

«هر طرف رو کن و تردید مکن سوی منی»

از کتاب «میخانۀ بی‌خواب» / انتشارات فصل پنجم

حرف دل
امضای مهدی فرجی

حرف دل

«هر قدر هم ساکت نشستن مشکلت باشد»

از کتاب «روسری باد را تکان می‌داد» /  انتشارات فصل پنجم

نمایش ۱ تا ۱۲ از مجموع ۶۰ مورد