مهدی فرجی

به وب سایت مهدی فرجی خوش آمدید

گاهی برای ما خود این راه، مقصد است

کارگاه شعر مهدی فرجی

همراه شما در سرزمین اشعار

کارگاه شعر

کارگاه شعر

کارگاه شعر مهدی فرجی با رویکردی تعاملی نکات آموزشی را در چارچوبی جذاب با محوریت مباحث کارگاهی مطرح می‌کند.

کار کارگاهی، بستن بند کفش‌هاییست که ما را به قله می‌برد.

پاها ولی همچنان نیازمند شوق رهنوردی است که قله را فرا روی خویش می‌بیند.

بلاگ

نم باران
امضای مهدی فرجی

نم باران

نمِ باران نشسته روی شعرم... دفترم یعنی!
نمی¬بینم تو را ابری¬ست در چشم تَرم یعنی