تو منی
۲ سال پیش

تو منی

«همیشه در دل همدیگریم و دور از هم»
 
از کتاب «آن‌روزها گفتم»/ نشر نیماژ

همیشه در دل هم‌دیگریم و دور از هم
چقدر خاطره داریم با مرور از هم

دو رِیل در دو مسیر مخالفیم و به‌هم
نمی‌رسیم به‌جز لحظه‌ی عبور از هم

تو من، تو من، تو منی؛ من تو، من تو، من تو شدم
اگر چه مرگ جدامان کند به‌زور از هم

نه ، تن نده پریِ من! تو وِرد ها بلدی
بخوان که پاره شود بند های تور از هم

نه، مثل ریل نه... فکرِ دوباره آمدنیم
شبیه عقربه‌ها لحظه‌ی عبور از هم

 

مهدی فرجی

دیدگاه ها


مثل همیشه فوق العاده
بهترینهای خدا رو براتون ارزومندم

پاسخ دهید

عالي شما بي نظيري

پاسخ دهید

اگرچه مرگ جدامان كند به زور از هم

پاسخ دهید

استاد گرامی
سپاس فراوان شعرهای با معنی و شورانگیزترین ها را خلق میکنید
پیروز باشید همواره

پاسخ دهید