با استاد هوشنگ ابتهاج
۲ سال پیش
۰۴:۲۸ قبل از ظهر

با استاد هوشنگ ابتهاج

دیدار

دیگران با همه کس دست در آغوش کنند

ما که بر سفره‌ی خاصیم به یغما نرویم

سعدی

 

رسانه هامقالات

دیدگاه ها