بر شانه‌ى تو
۲ سال پیش
«بر شانه‌‌ی تو صبح سحر برنخاستن»
غزل منتشر نشده

بر شانه‌‌ی تو صبح سحر برنخاستن

چيزيست چون پرندگى و پر نخواستن

 

تا شانه‌هاى چون تو زنى هست نيستم

حلاجِ بد سليقگىِ سر نخواستن

 

در خصلت كدام درخت است، بى‌خزان

پيراهنى ز برگ سبک‌تر نخواستن

 

اى شب‌روِ كوير به سوى سراب صبح!

نا آشنا به سيرىِ ديگر نخواستن

 

می‌خوانمت به خويش بدون گريزگاه

عقل است و خيرخواه‌تر از شَر نخواستن

 

چشمت دروغگوست! بياموز بعد از اين

تمرين خواستن نكند در نخواستن

 

موسايىِ تو عامل فرعونى من‌است

معجز كن اى تفرعُن "باور نخواستن"

 

دیدگاه‌ها