رمز پیرهنش
۲ سال پیش

رمز پیرهنش

«هنوز بوسۀ من مثل قفل بر دهنش»
از کتاب «چمدان معطل» / انتشارات فصل پنجم

هنوز بوسۀ من مثل قفل بر دهنش

هنوز انگشتم اسم رمز پیرهنش

 

هنوز خواهشِ بی آبروی چشمانش

هنوز نحوۀ دستوریِ صدا زدنش

 

هنوز دامن چین چینِ سورمه‌ای پایش

هنوز آبیِ دلخواه من لباس تنش

 

هنوز گیرۀ گُل‌دار، پشتِ موهایش

هنوز رد شدنش، بوی عطر نسترنش

 

نبود،

هیچ‌کدامش نبود و

من بودم

که احمقانه نشستم به پای آمدنش

 

مهدی فرجی

اشعار

دیدگاه ها


:-( :-(
روزی که عشقم پرواز کرد
دقیقا دامن سرمه ای و لباس آبی پوشیده بودم

پاسخ دهید

سلام استاد. فوق العاده بود

پاسخ دهید

درود برشما عالی بود

پاسخ دهید

خیلی عالی بود...

پاسخ دهید