جستجو
جدیدترین
  • جدیدترین
  • پربازدید‌ترین
  • بیشترین دیدگاه
جای ديگری
امضای مهدی فرجی

جای ديگری

«من می‌روم جايی كه جای ديگری باشد 
از شانه‌های تو پناه بهتری باشد»

از کتاب «آن روزها گفتم» / انتشارات نیماژ