آمدی، شادی و ماتم به سراغم آمد...

۵ مرداد ۱۳۹۴ ۹۳۴۲ بازدید ۱۷ دیدگاه

آمدی، شادی و ماتم به سراغم آمد

خنده و گریه­ ی تواَم به سراغم آمد

نم باران

۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ۹۱۲۹ بازدید ۲۱ دیدگاه

 تو را از من جدا کردند و پشت میله‌ها ماندم
تمام هستی‌ام نابود شد، بال و پرم یعنی

نشستم صبح و ظهر و عصر در فکرت فرو رفتم 
اذان گفتند و من کاری نکردم... کافرم یعنی؟...

شعر تازه

۱۸ مرداد ۱۳۹۴ ۵۲۶۳ بازدید ۶ دیدگاه

مي بيني ام وقتي به مويم برف غم باشد...

۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۶۵۱۱ بازدید ۲۸ دیدگاه

مي بيني ام وقتي به مويم برف غم باشد
روزي كه پشتم مثل پشت كوه خم باشد
با تو شبي از حسرت امروز خواهم گفت
وقتي كه حرفم محض پيري محترم باشد

شکل مبتذل برخورد با معشوق از ویژگی های بارز شعر زرد است

۱۳ دی ۱۳۹۴ ۶۱۹۷ بازدید ۲ دیدگاه

در تمامی هنرها دو نوع دسته بندی وجود دارد. هنر عامیانه و هنر ناب. هر هنری که ناب است لزوماً غیرعامیانه نیست اما هنر عامیانه نمی‌تواند ناب باشد.

شعر، کشف است یا خلق؟

۲۲ دی ۱۳۹۴ ۴۶۲۰ بازدید ۳ دیدگاه

شاعر رمزی می‌گذارد و رمزی می‌گشاید، گرهی می‌زند و گرهی باز می‌کند و در تداومِ این حرکت، تافته‌ی جدابافته‌ای می‌سازد که با نمایش نقش و نگارِ آن، تقلید هنرمندانۀ هستیِ واقعی را به تماشا می‌گذارد....

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

مهدی فرجی

مهدی فرجی