شکل مبتذل برخورد با معشوق از ویژگی های بارز شعر زرد است

۱۳ دی ۱۳۹۴ ۶۳۰۶ بازدید ۲ دیدگاه

در تمامی هنرها دو نوع دسته بندی وجود دارد. هنر عامیانه و هنر ناب. هر هنری که ناب است لزوماً غیرعامیانه نیست اما هنر عامیانه نمی‌تواند ناب باشد.

شعر، کشف است یا خلق؟

۲۲ دی ۱۳۹۴ ۴۷۹۴ بازدید ۳ دیدگاه

شاعر رمزی می‌گذارد و رمزی می‌گشاید، گرهی می‌زند و گرهی باز می‌کند و در تداومِ این حرکت، تافته‌ی جدابافته‌ای می‌سازد که با نمایش نقش و نگارِ آن، تقلید هنرمندانۀ هستیِ واقعی را به تماشا می‌گذارد....

سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است

مهدی فرجی

مهدی فرجی