با استاد هوشنگ ابتهاج

دیگران با همه کس دست در آغوش کنند

ما که بر سفره ی خاصیم به یغما نرویم

سعدی

 

با استاد هوشنگ ابتهاج


بازدیدها : 1980
ارسال دیدگاه