زیر چتر تو باران می‌آید
نویسنده : مهدی فرجی
انتشارات : نیماژ
سال انتشار : 1386
نوبت چاپ : ششم
قیمت : 6500 تومان