افروختن و سوختن و جامه دریدن
نویسنده : گزیده غزل‌های طالب آملی/ انتخاب و مقدمه مهدی فرجی
انتشارات : نیماژ
سال انتشار : 1395
نوبت چاپ : دوم
قیمت : 25000 تومان

گزیده غزلها، رباعیات و تک‌بیت‌های طالب آملی از شاعران مهم و تاثیرگذار سبک هندی با مقدمه ای تقریباً مفصل.