زندگی نامه

 مهدی فرجی در ساعت 6 صبح روز سه شنبه نهم بهمن ماه  1358 در کاشان به دنیا آمد.

دوران کودکی و نوجوانی اش را در کاشان گذراند و به واسطه علاقه برادر بزرگترش به ادبیات و تحصیل او در رشته ادبیات فارسی با متون ادبی فارسی آشنا شد.

اولین غزلش را در شانزده سالگی سرود.

از سال 75 آثارش در نشریات محلی و بعد نشریات سراسری چاپ میشد.

اولین کتابش؛ هزار اسم قلم خورده را در سال 79 با نشر مرنجاب چاپ کرد.

مهدی فرجی در سال 1380 «انجمن شاعران جوان کاشان» را تاسیس کرد و بعدها از ادامه فعالیت در آن انصراف داد.

از او تاکنون يازده مجموعه شعر به چاپ رسیده که مهمترینش کتاب «میخانه‌ی بی‌خواب» است که به چاپ‌های متعدد رسید.

«قرار نشد» مجموعه‌یی از غزل‌هایش بود که در بهمن ماه 1392 چاپ شد و در یک هفته به چاپ دوم رسید.

 

جایزه ها

رتبه اول جشنواره بین المللی شعر فجر در سال 86

رتبه اول جشنواره بین المللی شعر فجر در سال 93

رتبه سوم جشنواره بین المللی شعر فجر در سال 87